Oorzaken van defecte vlinderklep

2021-03-19

De oorzaken van het uitvallen van een vlinderklep zijn als volgt:

1. Er zijn diversen op de vlinderplaat en het verzegelingsoppervlak;

2. De sluitpositie van de vlinderplaat en het afdichtingsoppervlak is niet consistent;

3. De flensbouten aan de uitlaatzijde zijn niet gelijkmatig gespannen of voldoen niet aan de eisen;